KURSY MEDYCZNE:

 

SDI CPR 1st.       SDI CPR OX       SDI CPR OX 1st. AED

 

ZAPEWNIE WIELE RAZY W ŻYCIU SPOTKAŁEŚ SIĘ Z SYTUACJAMI NIEBEZPIECZNYMI I WYPADKAMI ZARÓWNO W ŻYCIU CODZIENNYM JAK I PODCZAS NURKOWANIA. BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA KAŻDĄ Z NICH. NIE WAŻNE CZY JEST TO SKALECZENIE, ZGNIECENIE PALCA BUTLĄ NURKOWĄ CZY NAWET CHOROBA DEKOMPRESYJNA. BĄDŹ PEWIEN ŻE ODPOWIEDNIE WYSZKOLENIE W POŁĄCZENIU Z PROFESJONALNYM SPRZĘTEM POZWOLI CI NA UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY.

UKOŃCZENIE KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY JEST JEDNYM Z WYMOGÓW DO ROZPOCZĘCIA ZAAWANSOWANYCH KURSÓW NURKOWYCH SDI, TAKICH JAK DIVEMASTER LUB INSTRUKTOR NURKOWANIA

W zakresie CPR OX 1st AED znajdziesz kursy na różnych poziomach zaawansowania i o różnym zakresie:

CPR  – ( ang. Cardiopulmonary resuscitation) lub RKO ( Resuscytacja krążeniowo-oddechowa )– to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

OX – pierwsza pomoc tlenowa. Niezwykle istotny zakres pomocy przy wypadkach nurkowych. Stosowany podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, eliminuje lub wspomaga eliminacje objawów i skutki choroby dekompresyjnej, wstrząsu, urazów ciśnieniowych, zatorów gazowych. 

1st – pierwsza pomoc urazowa. Najczęściej spotykane w życiu codziennym: złamania, amputacje, urazy, zasłabnięcia oraz krwawienia. Spotykamy się z nimi nie tylko w domu, ale często również podczas nurkowania, Wiedza która może zaoszczędzić nam wielu komplikacji.

AED – ( ang. Automated External Defibrillator ) to automatyczny defibrylator zewnętrzny. wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

Połączenie tych wszystkich elementów w całość, pozwoli Ci na przeprowadzenie profesjonalnej akcji ratunkowej, zarówno podczas nurkowania jak i tej spotkanej w życiu codziennym.