SDI CPR OX

JEST TO KURS KRAŻENIOWO-ODDECHOWEJ REANIMACJI I PODAWANIA TLENU POŁĄCZONYCH W JEDEN PROGRAM. JEST ON ZAPROJEKTOWANY DO NAUCZENIA NURKÓW  BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PRAWIDŁOWYCH TECHNIK CPR I PODAWANIA O2 W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

KURSANCI PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI BĘDĄ WYKWALIFIKOWANI DO:

Oceny stanu ofiary.
Przeprowadzenia CPR dla jednej osoby.
Podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej osiemnaście lat.
Mieć minimalnie dziesięć  lat za pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na Formularzu Medycznym.

PRZEBIEG KURSU CPROX:

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

  1. Co to jest CPROX1?
  2. Zagrożenia O2
  3. Kiedy podajemy O2.
  4. Definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).

Główne zagadnienia praktyczne kursu to:

  1. Zagrożenia O2
  2. Konfiguracja i użycie butli O2.
  3. Użycie różnego rodzaju masek
  4. Przeprowadzenie CPR na manekinie
  5. ABC
  6. Reguła 2-jek

UWAGA: UPRAWNIENIA SĄ  WAŻNE PRZEZ DWA LATA I MUSZĄ  BYĆ ODNAWIANE.

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

– SDI CPROX Tabliczka kursanta

JAK DŁUGO TRWA KURS CPROX:

Kurs przeprowadzony zostaje podczas jednej godzinny zajęć teoretyczno – praktycznych.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM RATOWNIKIEM?

Posiadając aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy możesz przystąpić do kursów SDI  Rescue Diver lub Divemaster.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Koszt certyfikatu.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.