SDI CPR 1st.

JEST TO KURS KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ REANIMACJI I PODAWANIA TLENU POŁĄCZONYCH W JEDEN PROGRAM. JEST ON ZAPROJEKTOWANY DO NAUCZENIA NURKÓW  BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PRAWIDŁOWYCH TECHNIK CPR I OCENY ORAZ UDZIELENIA POPRAWNEJ PIERWSZEJ POMOCY RANNYM.

KURSANCI PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI BĘDĄ WYKWALIFIKOWANI DO:

Rozpoznania i oceny obrażeń ofiary.
Znajomości sposobu powiadomienia służb ratowniczych.
Bycia zdolnym do przeprowadzenia dla jednej osoby CPR i prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy dla nieoddychającej lub rannej osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej osiemnaście lat.
Mieć minimalnie dziesięć  lat za pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na Formularzu Medycznym.

PRZEBIEG KURSU CPROX1ST AED:

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

 1. Co to jest CPR1st?
 2. Zdefiniowanie reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).
 3. Jak przeprowadzić CPR
 4. Definicja pierwszej pomocy.
 5. Kiedy i jak długo pierwsza pomoc musi być udzielana.

Główne zagadnienia praktyczne kursu to:

 1. Przeprowadzenie CPR na manekinie
 2. ABC
 3. Reguła 2-jek
 4. Pierwsza pomoc – udzielenie pomocy dla każdego z symulowanych “ Sześciu podstawowych”
 5. Unieruchomienie stawów
 6. Opatrzenie miejsca zranienia
 7. Schłodzenie bieżącą wodą

UWAGA: UPRAWNIENIA SĄ  WAŻNE PRZEZ DWA LATA I MUSZĄ  BYĆ ODNAWIANE.

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

– SDI CPR1st Tabliczka kursanta.

JAK DŁUGO TRWA KURS CPR1st:

Kurs przeprowadzony zostaje podczas jednej godziny zajęć teoretyczno – praktycznych.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM RATOWNIKIEM?

Posiadając aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy możesz przystąpić do kursów SDI  Rescue Diver lub Divemaster.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Koszt certyfikatu.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.