PROGRAM SKIN DIVER

Ten kurs pływania z fajką jest zaprojektowany by dostarczyć kursantom niezbędnych umiejętności do
bezpiecznego pływania z fajką, maską i płetwami bez bezpośredniego nadzoru instruktora.
Po pomyślnym ukończeniu tego kursu kursant, będzie w stanie bezpiecznie zbadać płytkie obszary czy to w pięknym , lazurowym oceanie, czy w ciepłym, słodkowodnym jeziorze, jak też może kontynuować swoją przygodę  poprzez uczestnictwo w kursie Open Water Scuba Diver- Płetwonurek Wód Otwartych.

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Pływać z fajką w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
Uczestniczyć w kursie SDI Junior Open Water Diver lub SDI Open Water Diver.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć co najmniej osiemnaście lat.
Mieć co najmniej 4 lata za pisemną zgodą i  pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Posiadać podstawowy sprzęt zawierający maskę, fajkę i płetwy.
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.

PRZEBIEG KURSU SKIN DIVER:  Odbędziesz jedną wycieczkę w wodzie z użyciem fajki, maski i płetw.

PODCZAS KURSU SKIN DIVER, UCZESTNIK ZDOBĘDZIE WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 1. Środowisko wodne
 2. Fizyka i Fizjologia
 3. Sprzęt do pływania
 4. Wyposażenie dodatkowe
 5. Planowanie nurkowania

Główne zagadnienia praktyczne kursu to:

 1. Prawidłowo przygotować i dopasować całe wyposażenie pływackie.
 2. Przeprowadzenie sprawdzenia partnera i zademonstrowanie poprawnego zastosowania systemu partnerskiego.
 3. Bezpieczne przeprowadzenie wejścia do wody i wyjścia z wody, zarówno z brzegu jak i z łodzi.
 4. Uzyskanie neutralnej pływalności.
 5. Poprawne oddychanie przez fajkę nurkową oraz opróżnianie jej z wody.
 6. Właściwe użycie urządzenia kontrolującego pływalność/ kamizelki.
 7. Nurkowanie na zatrzymanym oddechu.
 8. Znaki nurkowe – poprawne użycie.

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Podstawowy sprzęt zawierający maskę, fajkę i płetwy – jeśli nie masz sprzętu, możesz wypożyczyć go u nas!

JAK DŁUGO TRWA KURS:

Sugerowany czas trwania zajęć wynosi cztery 4 godziny.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.