PROGRAM FUTURE BUDDIES

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Nurkować do głębokości 6 metrów pod bezpośrednim nadzorem instruktora, za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Kiedy młody pasjonat ukończy 10 lat, może przystąpić do kursu SDI Junior Open Water Scuba Diver i uzyskać certyfikat nurkowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć co najmniej 18 lat, za pisemną zgodą i  pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Zademonstrować w sposób komfortowy odpowiednie umiejętności pływackie.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.

PRZEBIEG KURSU FUTURE BUDDIES:

Podczas zajęć możesz wykonać dwa nurkowania wprowadzające Cię w tajniki nurkowania.
Nurkowanie przeprowadzone będzie na basenie lub na wodach otwartych.
Program jest przedsmakiem prawdziwego kursu nurkowania i daje mnóstwo zabawy oraz dużo praktycznej wiedzy.

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

 1. Historia nurkowania
 2. Środowisko wodne
 3. Fizyka i Fizjologia
 4. Sprzęt nurkowy

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

Podstawowy sprzęt nurkowy SDI Open Water Diver:

 1. Maska, Płetwy i Fajka
 2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
 3. Automat oddechowy z manometrem.
 4. Alternatywne źródło powietrza.
 5. System balastowy.
 6. Osobisty Komputer Nurkowy.
 7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
 8. Butle ze sprężonym gazem.
 9. Kompas.
 10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
 11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i zarządzeniami

JAK DŁUGO TRWA PROGRAM FUTURE BUDDIES:  Sugerowany czas trwania zajęć wynosi cztery godziny.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ MIAŁ CERTYFIKAT ?

Możesz przystąpić do kursu SDI Junior Open Water Scuba Diver i uzyskać certyfikat nurkowy.
Nurkować do głębokości 6 metrów pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań).
Kompletny sprzęt na czas trwania kursu.