SDI RESCUE DIVER

KURS RESCUE DIVER PRZEZNACZONY JEST DLA PŁETWONURKÓW CHCĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ,
NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWYCH, POMOCY W TAKICH AKCJACH ORAZ DO UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANEMU PŁETWONURKOWI.
KURS SDI RESCUE JEST PIERWSZYM WYMAGANIEM STAWIANYM PODCZAS KURSÓW NA STOPNIE ZAWODOWE NP. DIVEMASTER, ASYSTENT INSTRUKTORA LUB INSTRUKTORA SDI.

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Przeprowadzać profesjonalne akcje ratunkowe w wypadku nurkowym.
Przystąpić do pierwszego profesjonalnego kursu nurkowania SDI Divemaster.
Uczestniczyć w Programie Master Diver.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Minimalny wiek 18 lat, lub 15 lat za pisemną zgodą i pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy – zajrzyj na dział kursy Pierwszej Pomocy.
Uprawnienia Advanced Diver lub równorzędne innej federacji.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym .
Mieć minimalnie czterdzieści potwierdzonych nurkowań.

PRZEBIEG KURSU RESCUE DIVER:

Kursu Rescue przygotuje Cię do przewidywania potencjalnych problemów, z którymi możesz spotkać się podczas nurkowania, oraz sposobów ich rozwiązywania.
Zapoznasz się również ze sprzętem do ratownictwa nurkowego.
Nauczymy Cię analizowania powstałych wypadków nurkowych oraz wyboru sposobu udzielania pomocy.
Wykonać wszystkie wymagania w wodach otwartych bezpiecznie i sprawnie.
Satysfakcjonująco wypełnić egzamin pisemny SDI Rescue Diver

Główne zagadnienia kursu to:
1. Zapobieganie i przyczyny wypadków nurkowych
a. Stres i czynniki psychologiczne (objawy paniki u siebie i innych).
b. Kondycja fizyczna.
c. Sprzęt.
d. Topienie się na powierzchni.

2. Nurkowa akcja ratunkowa
a. Autoratownictwo.
b. Pomoc płetwonurkowi.
c. Sposoby ratowania na powierzchni i pod wodą.
d. Sposoby holowania.
e. Sztuczne oddychanie w wodzie.
f. Sposoby wyciągania poszkodowanego na łódź i brzeg.
g. Pierwsza Pomoc nurkowi.
h. Powtórzenie podawania O2.
3. Urazy ciśnieniowe – pomoc
a. Uzyskanie informacji.
b. Dostęp do komór hiperbarycznych.
4. Wypadki
a. Dostęp do pogotowia/ służby zdrowia.
b. Raportowanie o wypadku.
c. Odpowiedzialność i wymagania prawne z tym związane.

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań)
Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )
Podręcznik Rescue Diver SDI

Podstawowy sprzęt nurkowy SDI Open Water Diver z dodaniem narządzi tnących:

1. Maska, Płetwy i Fajka
2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
3. Automat oddechowy z manometrem.
4. Alternatywne źródło powietrza.
5. System balastowy.
6. Osobisty Komputer Nurkowy.
7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
8. Butle ze sprężonym gazem.
9. Kompas.
10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i zarządzeniami

JAK DŁUGO TRWA KURS RESCUE DIVER:

Maksymalny czas przewidziany na ukończenie kursu wynosi dwanaście godzin, z czego osiem godzin zajęć odbywać się będzie na wodach otwartych.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM RATOWNIKIEM?

Możesz przystąpić do kursu SDI Divemaster lub SDI Assistant Instructor.

CENA KURSU: ,00 PLN zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.

Cena nie zawiera:

Kosztów ładowania butli własnych.
Wypożyczenia sprzętu.