SDI – DEEP DIVER – NURKOWANIE GŁĘBOKIE

NURKOWANIE DO OSIEMNASTU METRÓW TO DLA CIEBIE ZA MAŁO? NURKOWANIE GŁĘBOKIE OTWIERA PRZED TOBĄ DRZWI DO WIELU NOWYCH EKSCYTUJĄCYCH MIEJSC, JAK NP. WRAKI, JASKINIE CZY ŚCIANY.
NA KURSIE DEEP DIVER, POD OKIEM INSTRUKTORA DOWIEDZ SIĘ JAK ZAPLANOWAĆ I BEZPIECZNIE WYKONAĆ GŁĘBOKIE NURKOWANIA, NAUCZYSZ SIĘ ROZPOZNAWAĆ I PRZEWIDYWAĆ ZAGROŻENIA TYPOWE DLA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI. ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY CIĘ DO BEZPIECZNEGO ZEJŚCIA NA GŁĘBOKOŚĆ 40M. 

NURKOWANIA GŁĘBOKIE BĘDĄ NA PEWNO KOLEJNYM ETAPEM TWOJEJ NIEZWYKŁEJ PRZYGODY NURKOWEJ.

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Nurkować bezpiecznie z partnerem do głębokości 40 m.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej 18 lat. lub 15 za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Posiadać uprawnienia Open Water Diver.
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.
Mieć minimalnie 40 potwierdzonych nurkowań.

PRZEBIEG KURSU DEEP DIVER:

Podczas kursu wykonasz 2 nurkowania w przedziale głębokości 30 – 40m, poprzedzone zajęciami przygotowawczymi do głębokich nurkowań.

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

1. Tabele nurkowe i komputery:
a. Historia tabel nurkowych i komputerów.
b. Rozwiązywanie praktycznych problemów.
2. Sprzęt:
a. Specjalny sprzęt do głębokich nurkowań.
b. Fizyka i Fizjologia głębokich nurkowań.
3. Procedury awaryjne dla głębokich nurkowań:
a. Użytkowanie i techniki zabezpieczania butli.
b. Lista komór dekompresyjnych w pobliżu.
4. Przegląd pierwszej pomocy:
a. Posługiwanie się O2.
b. Postępowanie w przypadku szoku.

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań)

Wymagane materiały: SDI Deeper Diving with Diving Computers ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

Podstawowy sprzęt nurkowy SDI Open Water Diver:

 1. Maska, Płetwy i Fajka
 2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
 3. Automat oddechowy z manometrem.
 4. Alternatywne źródło powietrza.
 5. System balastowy.
 6. Osobisty Komputer Nurkowy.
 7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
 8. Butle ze sprężonym gazem.
 9. Kompas.
 10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
 11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i  Zarządzeniami

JAK DŁUGO TRWA KURS DEEP DIVER: Czas przewidziany na ukończenie kursu to maksymalnie 2 dni.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ POSIADAŁ CERTYFIKAT ?

Czeka na Ciebie niesamowita przygoda w głębinach oraz kolejne kursy zwiększające Twoje możliwości.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.

Cena nie zawiera:

Kosztów ładowania butli własnych.
Wypożyczenia sprzętu.

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU GDZIE ZNAJDZIESZ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI:ru-0-r-650,0-n-Gk2063708c1OU_logo_facebooka - Kopia

https://www.facebook.com/pages/BAZA-Nurkowa-Honoratka/353179074879757?ref=hl