SDI – COMPUTER NITROX DIVER

Jeśli profil Twojego nurkowania jest ograniczany przez limity bezdekompresyjne – czyli że mając jeszcze wystarczająco dużo powietrza w butli musisz kończyć nurkowanie z powodu wysycenia azotem, to znaczy, że kurs Nitroxowy jest dla Ciebie.
Kurs SDI Recreational Nitrox jest zaprojektowany do nauczenia nurków jak używać mieszanin
nitroksowych do 40% z pomocą programowalnego komputera nitroksowego.

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Zaplanować i przeprowadzić  nurkowanie z użyciem nitroxu do 40 %.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Posiadanie uprawnień Open Water Diver lub Junior Open Water Diver lub aktualne zarejestrowanie się na jeden z tych kursów.
Mieć 18 lat, lub minimalnie 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.    .

PRZEBIEG KURSU COMPUTER NITROX:

Podczas zajęć teoretycznych nauczysz się, jak planować nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu z  pomocą programowalnego komputera nitroksowego. Poznasz wszystkie zasady i procedury, które się z tym wiążą. Nauczysz się dokonywać analizy zawartości tlenu w butli i na tej podstawie obliczać maksymalną głębokość i limity bez dekompresyjne.

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

 1. Historia EAN.
 2. Fizjologia
 3. Wymagania sprzętowe
 4. Komputery Nurkowe
 5. Zalety i wady
 6. Równoważna głębokość  powietrzna
 7. Procedury

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:  Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )

Wymagane materiały:   SDI Easy Nitrox Diving  ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

Sprzęt używany w szkoleniach nitroxowych:

 1. Butle nitroxowe.
 2. Butla powietrzna do kalibracji.
 3. Analizator tlenowy.
 4. Przykładowy dziennik nitroksowy.

JAK DŁUGO TRWA KURS NITROXOWY:  Jeden dzień zajęć teoretycznych.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.

Cena nie zawiera:

Wypożyczenia sprzętu.
Kosztów ładowania butli własnych.

ru-0-r-650,0-n-Gk2063708c1OU_logo_facebooka - Kopia

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU GDZIE ZNAJDZIESZ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI:

https://www.facebook.com/pages/BAZA-Nurkowa-Honoratka/353179074879757?ref=hl