SDI DIVEMASTER

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Pracować w bazach oraz centrach nurkowych na całym świecie jako przewodnik nurkowy
Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Samodzielnie prowadzić grupy nurkowe począwszy od stopnia OWD

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej 18 lat.
Posiadać uprawnienia Advanced Diver (Uprawnienia advanced muszą zawierać specjalizacje: Deep, Navigation i Night & Limited visibility).
Posiadać uprawnienia Rescue Diver.
Posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy (tj. ważne i aktualne uprawnienia CPR1st).
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.
Mieć minimalnie 40 potwierdzonych nurkowań.

PRZEBIEG KURSU DIVEMASTERA:

Poprowadzisz minimalnie pięć omówień przed i po nurkowaniu.
Przedstawisz przygotowanie, planowanie i kontrolowanie podczas nurkowania i aktywności nurkowych.
Będziesz przewodnikiem na minimalnie czterech  nurkowaniach na basenie i wodach otwartych w celu nabycia praktyki w asystowaniu Instruktorowi podczas szkolenia
Nauczysz się rozpoznawać najczęściej występujące problemy i utrudnienia z którymi spotykają się młodzi adepci nurkowania

Główne zagadnienia kursu to:

 1. Standardy i procedury SDI.
 2. Historia SDI
 3. Kod etyczny i profesjonalizm Divemastera SDI
 4. Produkty i procedury

Odpowiedzialność i ubezpieczenie:

 1.   Zarządzanie ryzykiem
 2.   Zrzeczenia i Zwolnienia
 3.   Wypełnianie sprawozdania z wypadku
 4. Rozszerzanie wiedzy
 5. Rozwój umiejętności przywódczych
 6.   Planowanie grupowych nurkowań
 7.   Listy kontrolne i dzienniki Divemastera

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań)

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

– Podręcznik OWD SDI.
– Podręcznik Divemastera.
– Podręcznik Przewodnik Instruktora.

Podstawowy sprzęt nurkowy SDI Open Water Diver dla przewodników nurkowych:

 1. Maska, Płetwy i Fajka
 2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
 3. Automat oddechowy z manometrem.
 4. Alternatywne źródło powietrza.
 5. System balastowy.
 6. Osobisty Komputer Nurkowy.
 7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
 8. Butle ze sprężonym gazem.
 9. Kompas.
 10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
 11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i zarządzeniami

Uwaga: Instruktorzy posiadający komputery ze zintegrowanym manometrem nie muszą posiadać osobnego manometru.

JAK DŁUGO TRWA KURS DIVEMASTERA:

Maksymalny czas przewidziany na ukończenie kursu to trzy miesiące (minimalnie czterdzieści godzin)

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM DIVEMASTEREM?

Jeśli posiadasz certyfikat SDI Divemaster możesz przystąpić do kursu SDI – Assistant Instructor lub do kursu na stopień SDI – Open Water Instructor.

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.

Cena nie zawiera:

Kosztów ładowania butli własnych.
Wypożyczenia sprzętu.
Dodatkowa opłata to roczna składka SDI w wysokości   ,00PLN

JAKO DIVEMASTER LUB INSTRUKTOR NURKOWANIA BĘDZIESZ MOGL POKAZAC INNYM TO CO DO TEJ PORY MOGLI OGLĄDAC WYŁACZNIE NA FILMACH