SDI ASSISTANT INSTRUCTOR

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Nauczać i certyfikować kursantów na kursie Skin Diver.
Przeprowadzić kurs Inactive Diver / Refresher.
Przeprowadzić powtórzenie wiadomości na kursie Open Water Scuba Diver pod przewodnictwem aktywnego Instruktora.
Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Przewodzić na nurkowaniach 3 & 4 na kursie Open Water diver pod pośrednim nadzorem tak długo jak wszystkie ćwiczenia zostaną ocenione przez Instruktora i kursanci są przygotowani do nurkowań 3 i 4.
Nauczać na zatwierdzonych specjalizacjach po uzyskaniu przeszkolenia z tych specjalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej 18 lat.
Być uprawnionym Divemasterem.
Posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy (tj. ważne i aktualne uprawnienia CPROX).
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.Mieć minimalnie 40 potwierdzonych nurkowań.
Posiadać minimalny sprzęt instruktorski, zdefiniowany w standardach kursów przewodników.

PRZEBIEG KURSU ASSISTANT INSTRUCTOR:
Kursant musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach w wodach zamkniętych i wodach otwartych.
Jeden kompletny kurs Open Water Scuba Diver, podczas którego przeprowadzi:

 1. Jedną ograniczoną prezentację na zajęciach teoretycznych.
 2. Jedne ograniczone zajęcia w wodach zamkniętych.
 3. Jedne ograniczone zajęcia w wodach otwartych.

Ponadto uczestniczy w:
Czterech kursach specjalizacyjnych.
Jednym kursie ratowniczym.

Główne zagadnienia kursu to:

 1. Standardy i procedury SDI.
 2. Historia SDI.
 3. Produkty i procedury:
 4. W jakiej kolejności.
 5. Coroczne odnowienia.
 6. Wymagania do uprawnień SDI Assistant Instructor.
 7. SDI kod etyczny i profesjonalna odpowiedzialność Asystenta Instruktora.
 8. Odpowiedzialność i ubezpieczenie:
 9. Zarządzanie ryzykiem.
 10. Zrzeczenia i Zwolnienia
 11. Wypełnianie sprawozdania z wypadku.
 12. Planowanie kursu:
 13. Przygotowanie, planowanie i kontrola podczas nurkowania i aktywności nurkowych.
 14. Basen/wody zamknięte i procedury w wodach otwartych.
 15. Praktyczne doświadczenie w asystowaniu podczas szkolenia na nurkowaniach w wodach otwartych.
 16.  Rozwiązywanie problemów w basenach/wodach zamkniętych i wodach otwartych.
 17. Jak przeprowadzić kurs Skin Diving.
 18. Jak przeprowadzić kurs Refresher.
 19. Procedury awaryjne:
 20. Pierwszej Pomocy
 21. Podanie tlenu
 22. CPR

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook ( rejestr nurkowań )

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

– Podręcznik OWD SDI
– Podręcznik przewodnika.
– Podręcznik przewodnika Przewodnik Instruktor
– Standardy i procedury SDI Manual

Podstawowy sprzęt nurkowy SDI Open Water Diver dla przewodników nurkowych:

 1. Maska, Płetwy i Fajka
 2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
 3. Automat oddechowy z manometrem.
 4. Alternatywne źródło powietrza.
 5. System balastowy.
 6. Osobisty Komputer Nurkowy.
 7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
 8. Butle ze sprężonym gazem.
 9. Kompas.
 10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
 11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i zarządzeniami

Uwaga: Instruktorzy posiadający komputery ze zintegrowanym manometrem nie muszą posiadać osobnego manometru.

JAK DŁUGO TRWA KURS ASSISTANT INSTRUCTOR :

Minimalnie siedemdziesiąt (70) godzin.
Nie więcej niż trzydzieści (30) godzin może być zaliczone z kursu Divemastera.

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM ASYSTENTEM INSTRUKTORA?

Jeśli posiadasz certyfikat SDI Assistant Instructor możesz przystąpić do kursu SDI – Open Water Instructor

CENA KURSU:   ,00 PLN  zawiera:

Międzynarodowy certyfikat.
Pamiątkowy dyplom.
Materiały szkoleniowe w wersji multimedialnej.
Bilet wstępu na Bazę Nurkową Honoratka.

Cena nie zawiera:

Kosztów ładowania butli własnych.
Wypożyczenia sprzętu.
Dodatkowa opłata to roczna składka SDI w wysokości   ,00PLN

JAKO DIVEMASTER LUB INSTRUKTOR NURKOWANIA BĘDZIESZ MÓGŁ POKAZAĆ INNYM TO CO DO TEJ PORY MOGLI OGLĄDAĆ WYŁĄCZNIE NA FILMACH