Ładowanie butli

 

Napełniamy tylko butle z ważną polską legalizacją Urzędu Dozoru Technicznego, oraz w dobrym stanie technicznym.

 

W naszej bazie możesz napełnić swoje butle nurkowe oraz butle stosowane do markerów paintball. Idealną czystość powietrza zapewnia nam sprężarka renomowanej firmy oraz zestaw filtrów, w końcu to czyste powietrze odpowiada za żywotność naszych buli oraz bezpieczne użytkowanie naszych automatów oddechowych.

                                                                             OFERTA Macro shot of valves on scuba equipment

  • Butle do 200 bar Cena za 1l = 2zł.
  • Butle do 300 bar, cena za 1l = 2,80zł.
  • Cena dla Instruktorów według indywidualnych ustaleń.
  • Litr = 1 litr objętości butli.
  • Napełniamy butle z zaworem typu DIN

Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i prawa handlowego. UDT – Urząd Dozoru Technicznego


  • Przed oddaniem butli do ładowania sprawdź czy butla:
  • posiada ważną legalizację polskiego Urzędu Dozoru Technicznego
  • ma zapach
  • do jakiego rodzaju gazu jest przystosowana
  • jej maksymalne ciśnienie robocze

PORADNIK MŁODEGO PŁETWONURKA!!!

W górnej części butli nurkowej wybitych jest szereg informacji potrzebnych nurkowi do właściwego posługiwania się nią:

NAZWA GAZU np: powietrze. Wszystkie butle wysokociśnieniowe na gazy, zgodnie z normami polskimi i międzynarodowymi, muszą być trwale opisane, do jakiego gazu są przystosowane.
NAZWA PRODUCENTA np: Faber, Faser itd. – jest ważną informacją dla UDT.
CIŚNIENIE PRACY np: 200 at/bar. – wybity na butli wskazuje, do jakiego maksymalnego ciśnienia pracy jest przystosowana butla.
POJEMNOŚĆ BUTLI np: 10l. – pojemność wodna butli wskazująca ile litrów powietrza pod normalnym ciśnieniem zmieści się do tego zbiornika.
CIŚNIENIE PRÓBY np: 300 at. – informuje, jakiemu ciśnieniu próby powinna zostać poddana butla nurkowa w trakcie legalizacji tego zbiornika wysokociśnieniowego.
DATA PRODUKCJI np: 11. 94 – jest parametrem ważnym dla nurkującego, wskazuje ile lat ma butla nurkowa. Butle wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone mają pierwszy atest na 5 lat.
DATA LEGALIZACJI np: 10. 99 – określa do kiedy można bezpiecznie używać butli. Atest UDT Dopuszczający butlę do użytku. Jest to okrągła pieczątka Inspektora UDT, potwierdzająca, że zbiornik wysokociśnieniowy, jakim jest butla nurkowa, został dopuszczony do eksploatacji. Brak aktualnej, ważnej pieczęci oznacza całkowity zakaz ładowania, używania naładowanych butli do jakiegokolwiek celu.
MASA BUTLI np: 12kg. – jest parametrem ważnym dla inspektora UDT, który także na podstawie bieżącej wagi określa czy butla nadaje się do dalszej eksploatacji.

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU GDZIE ZNAJDZIESZ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI: 

https://www.facebook.com/pages/BAZA-Nurkowa-Honoratka/353179074879757?ref=hl

← Wróć do Strony Bazy Nurkowej Honoratka